HECE'NİN KEMAL TAHİR ÖZEL SAYISI

2012-01-20 16:35:00

HECE'NİN KEMAL TAHİR ÖZEL SAYISI

 

Türkiye’nin Ruhunu Arayan Aydın Kemal Tahir   5

Hasan Aycın/Çizgi   14

I. Bölüm: HAYATI, KİŞİLİĞİ, DÜŞÜNCESİ (1-209)

Vefa Taşdelen/Kemal Tahir’in Medeniyet Anlayışı   15

Şaban Sağlık/Kemal Tahir’de Kavramsal ve Eleştirel Düşünme Yöntemi   26

Necip Tosun/Kemal Tahir’in Yazar ve Düşünür ‹mgesi   46

Kenan Çağan/Kemal Tahir’in ‹deoloji, ‹ktidar ve Yakın Tarihe Bakışı   59

Ali Emre/Doğu, Batı ve Türkiye: Kemal Tahir’in Jeopolitik Bakışı   83

Esat Pınarbaşı/Bir Batılılaşma Macerası: Kapitalistleşme   97

Lütfi Bergen/Yerlilik Ekseninde Kemal Tahir   109

Seçkin Sevim/"Kişinin Dramı"na Karşı "Toplumun Dramı"   131

M. Murat Özkul/Kemal Tahir’in Osmanlılığı: Mitos ya da Gerçek   145

Ali K. Metin/Yerli Düşüncenin Demokrasi ve Kemalizmle

‹mtihanında Kemal Tahir’in Yeri   157

Özlem Fedai/Kemal Tahir’in Gözünden Millî Mücadele

Yılları Anadolu’sunda Yozlaşma ve Çürüme   165

Murat Erol/Kemal Tahir’in Devlet-Millet Düşüncesi: Beylikten Devlete

Aşiretten Millete Gidişin Anadolu Hali   173

Hilmi Uçan/Kemal Tahir, Eğitim ve Köy Enstitüleri   185

Ali Galip Yener/Kemal Tahir ve Doğu-Batı Ekseninde Türk Aydınında Kimlik Meselesi   193

Süleyman Ceran/Kemal Tahir’in Romanlarında Anadolu Coğrafyası ve Anadolu ‹nsanı   199

 

II. Bölüm: ROMANCI OLARAK KEMAL TAHİR (210-305)

Nilay Işıksalan/Kemal Tahir’in Tarih Anlayışı ve Romancılığı   210

Mehmet Narlı/Köy Romanı ‹çinde Kemal Tahir   226

Banu Altınova/Kemal Tahir’in Romanlarında Eşkıya ve Eşkıyalık   232

Erhan Akdağ/Kemal Tahir’in Romanlarında Toprak ve Ağalık Sorunu   244

Ertan Örgen/Kemal Tahir’deki Biz Söylemi ve Selim Nuri’nin Ölümü   252

Dinçer Ateş/Kemal Tahir’in Mahpusları (Damağası ve Karılar Koğuşu Örneği)   260

Ömer Lekesiz/Esir Şehir Üçlemesi: "Geldik Yol Ayrımına"   268

Köksal Alver/Devlet Ana ve Kuruluş Değerleri   288

Abdurrahim Karadeniz/Yorgun Savaşçı’nın Spot Işıkları   294

Emel Akbal/Kemal Tahir’in Köy Romanlarında Bâtıl ‹nanışlar   301

 

III. Bölüm: YAZI VE ESERLERİNİN AÇISI (306-431)

Mehmet Can Doğan/Heykel Seviyor’dan Ayıngacı’ya: Kemal Tahir’in Şiir Hevesi   306

Kurtuluş Kayalı/Kemal Tahir’in, Durumun Farkında Olan ve Olmayan Takipçileri   322

Recep Ertürk/21. Yüzyılda Kemal Tahir Okumak   336

Şahin Köktürk/Devlet Ana’da Halk Kültürünün Yansımaları   343

Cemal Şakar/Bir Büyük Gerçekçi Olarak Kemal Tahir   360

Hilmi Yavuz/Kemal Tahir ve Marksizm   365

Seyfeddin Duman/Kemal Tahir’de Aşk ve Kadın   372

Necati Mert/Kemal Tahir’in Dil Anlayışı, Dili ve Üslubu   385

Ahmet Soner/Kemal Tahir Üzerine Notlar ve Kemal Tahir’in Notları   396

Mahmut H. Akın/Sohbetlerinde Kemal Tahir   409

Mustafa Şerif Onaran/"Devlet Ana"   414

Yılmaz Yılmaz/Sinema ve Televizyonda Kemal Tahir   420

 

IV. Bölüm: MEKTUPLARIYLA KEMAL TAHİR (432-477)

Kemal Tahir’den İlhan Başgöz’e...   432

Hatice Bildirici/Nazım Hikmet- Kemal Tahir Mektuplaşmaları   435

Salih Nurdağ/Kemal Tahir’in Mektuplarındaki Düşünce ve Edebiyat Sorunları   447

Canan Olpak/Kemal Tahir ve Cezaevi Günleri   461

İshak Yetiş/Kemal Tahir’den Mektup Var   474

 

V. Bölüm: SORUŞTURMA (478-540)

Abdullah Uçman/Kemal Tahir Üzerine Birkaç Söz   478

Doğan Hızlan/Romancı Kemal Tahir’e Ağırlık Vermeli   484

Adalet Ağaoğlu/Kemal Tahir İçin...   488

Cengiz Yazoğlu/Kemal Tahir   492

Mehmet H. Maraşlıoğlu/Kemal Tahir, Osmanlı ya da "Kerim Devlet" Solculuğu   496

Atasoy Müftüoğlu/Zihinsel Karmaşa ve Bulanıklık   500

Ertuğrul Günay   501

Hasanali Yıldırım/Kemal Tahir’in Dili ve Eseri   503

Ömer Aksay/Eskiz Defteri- Kemal Tahir   506

Veysel Çolak/‹nsan Düştüğü Yerden Kalkar   513

Feridun Andaç/Tarih Bilinci Ekseninde Kemal Tahir’i Okumak   516

Tevfik Çavdar/Kemal Tahir ve Toplumcu Gerçekçilik   518

Hasan Öztürk/Takımdan Ayrı Çalışırken Kadro Dışında Unutulan Adam: Kemal Tahir   519

Murat Kapkıner/Kemal Tahir ‹lgisiyle Hacı Abdullah Mazmanoğlu   522

Hasan Yurtoğlu/Olgun Temiz   525

Ali Ayçil/Yarım Yerli   529

Mustafa Zeki Çıraklı/Kemal Tahir: Türk Romanının Büyük "Şairi"   530

Mustafa Köneçoğlu/Sanatçı, Muhalif ve Külyutmaz   533

Zeynep Alioğlu/Kemal Tahir’in "Hapishanesi"   536

 

VI. Bölüm: KAYNAKÇA (541-558)

Yusuf Turan Günaydın – Selma Günaydın/Kemal Tahir Bibliyografyası   541

A. Yazılar  542 • B. Kitaplar  551 • C. Kitaplarda Bölümler  551 • D. Dosyalar  555

E. Soruşturma, Anket, Açıkoturum ve Röportajlar  555 • F. Tercümeleri  556

 

VII. Bölüm: ALBÜM (559-590) 

 

 

86
0
0
Yorum Yaz